Schiedam | straatinfo

zedenmisdrijf politie meldingen

Echtpaar aangehouden voor uitbuiting bejaarde man

maandag 24 november 2014 zedenmisdrijf

Schiedam - Politiemensen hebben een echtpaar uit Schiedam aangehouden als verdachten van de uitbuiting van een bejaarde Schiedammer.

De vrouw, 58 jaar, werkte via een thuiszorgorganisatie bij debejaarde man. Haar 45-jarige echtgenoot raakte bij de zaak betrokken omdat hijdiverse klusjes voor het slachtoffer uitvoerde.

De zaak kwam aan het rollen nadat het slachtoffer bij dewoningbouwvereniging een huurachterstand had opgelopen. Dat was absoluut nietgebruikelijk en daarom meldde de organisatie dit bij de politie. Die stelde eenonderzoek in dat resulteerde in een aangifte tegen het echtpaar.

Tijdens dat onderzoek bleek dat er diverse keren geld wasweggenomen van de bankrekeningen van het slachtoffer, maar ook dat er goederenuit zijn huis waren verdwenen. Niet alleen de vrouw wordt verdacht van dezepraktijken, maar ook haar echtgenoot. Hij had in de loop der jaren vaakfinancile klusjes gedaan voor het slachtoffer en was zodoende ook in degelegenheid geld en goederen weg te nemen. De schade voor het slachtofferbedraagt duizenden euro?s. De emotionele en geestelijke impact voor hetslachtoffer is groot.

De mannelijke verdachte werd maandag 17 november aangehouden enzijn vrouw de woensdag er na. Beiden zijn na verhoor heengezonden en zullen zichlater voor de rechter moeten verantwoorden.

Financile uitbuiting van ouderen gebeurt helaas regelmatig. Erheerst vaak grote schaamte onder de slachtoffers. Bent u slachtoffer geworden ofweet u iemand die slachtoffer is van financile uitbuiting? Meldt het dan bij dePolitie (via 0900-8844) of bij het Team Ouderenmishandeling (via 010- 4438444)van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld - GGD Rotterdam. Belangrijk is datde uitbuiting stopt.
Regel het nu ? voor later!

Er is veel mogelijk. Onderstaande praktische maatregelen zijnper persoon verschillend, bespreek ze daarom met familie, de bank ofbijvoorbeeld een notaris. Denk bij de bank aan het openen van een en/ofrekening, het verlagen van de paslimiet of het wegzetten van geld, dat nietdirect nodig is, van uw lopende rekening naar een spaarrekening. Periodiekereguliere betalingen zouden via een automatische incasso kunnen worden geregeld.Met familie of een notaris kunnen eventueel zaken worden geregeld als eenlevenstestament of het aanvragen van een mentor, een curator of eenbewindvoerder.

Voor meer info over senioren en veiligheid vindt uhier en op desitevan de GGD Rotterdam.

Soortgelijke berichten

Bejaarde man bestolen
Heemstede maandag 22 maart 2010

Bejaarde automobilist mishandelt agent
Oudenbosch maandag 15 september 2014

Bejaarde vrouw slachtoffer babbeltruc
Delft donderdag 11 september 2014

Bejaarde man overvallen
Shertogenbosch zaterdag 30 mei 2009

Bejaarde man mishandeld
Wijlre donderdag 05 maart 2015

Bejaarde dame slachtoffer van zakkenrollers
Ulvenhout zaterdag 27 april 2013

Bejaarde vrouw beroofd op straat
Utrecht maandag 27 juli 2015

Bejaarde vrouw van portemonnee beroofd
Goes dinsdag 21 juli 2015

Bejaarde vrouw slachtoffer van babbeltruc
Arnhem maandag 20 juli 2015

Bejaarde vrouw van tas beroofd
Zundert donderdag 28 augustus 2014

kaart

kaart
De lokatie van het bericht is automatisch verkregen. Het kan dus zijn dat het bericht op deze kaart afwijkt van de echte lokatie.

Meer politieberichten uit de regio